Elektroretinografia

Elektroretinografia 2017-05-29T14:44:21+00:00

Badanie elektroretinograficzne

Jest to podstawowe badanie czynnościowe całej siatkówki. Zlecane jest najczęściej przez okulistów u pacjentów z takimi zaburzeniami ze strony narządu wzroku, jak spadek ostrości wzroku o niewyjaśnionej przyczynie, zanurzenia widzenia zmierzchowego, światłowstręt, pewne zaburzenia w polu widzenia. Ponadto elektroretinografia wykonywana jest u pacjentów, u których widzimy pewne charakterystyczne zmiany na dnie oka celem potwierdzenia schorzenia ( np. w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki, chorobie Besta, przebytych stanach zapalnych błony naczyniowej, podejrzeniu ciała obcego wewnątrzgałkowego).

Badanie elektroretinograficzne trwa około 40 minut, jest wykonywane po 20 minutowym okresie adaptacji do ciemności.

Główne wskazania:

  • choroby plamki i siatkówki wrodzone i nabyte,
  • genetycznie uwarunkowane – zwyrodnienie barwnikowe siatkówki,
  • obniżenie ostrości wzroku o niewyjaśnionej przyczynie.

Przeciwwskazania:

  • brak współpracy z pacjentem,
  • choroby powierzchni oka.