Neurookulistyka

Neurookulistyka 2018-02-21T09:29:41+00:00

Kondycja oczu każdego człowieka jest bardzo istotna i trudno temu zaprzeczyć. Wszak wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów, a zdaniem niektórych odgrywa największą rolę spośród wszystkich, jakimi obdarzyła nas natura. Dlatego nie należy lekceważyć żadnych niepokojących objawów odnoszących się do oczu, ponieważ konsekwencje zaniechań mogą być groźne. Dobrą informacją dla potencjalnych pacjentów jest fakt, że neurookulistyka w Poznaniu stoi na wysokim poziomie. Z pewnością gwarantuje go praktyka prowadzona przez dr Jadwigę Bernardczyk-Meller, wybitną specjalistkę w tym zakresie.

Badania nerwu wzrokowego

Neurookulistyka - badanieNeurookulistyka to dyscyplina medyczna łącząca okulistykę z neurologią. Obejmuje zagadnienia związane z nerwem wzrokowym rozpoczynając od jego początku czyli od tarczy nerwu wzrokowego do skrzyżowania wzrokowego, gdzie krzyżują się nerwy wzrokowe oraz dalsze obszary centralnego układu nerwowego, przez które przechodzi droga wzrokowa do płatów potylicznych.

Wiedza przeciętnego człowieka odnośnie zagrożeń w temacie neurookulistyki jest zazwyczaj ograniczona lub sięga zeru – dlatego tak łatwo przychodzi nam ignorowanie zjawisk czy dolegliwości, jakie specjaliście dałyby do myślenia. Tam, gdzie pojawiają się jakiekolwiek problemy związane z widzeniem i oczami w szerokim rozumieniu, tam warto podejmować działania medyczne. Kwestia podstawowa to wstępna diagnostyka, która może wiele wyjaśnić i ukierunkować pacjenta na optymalny dla niego tok leczenia.

Charakterystyczne objawy chorobowe spowodowane chorobami nerwu wzrokowego to szybki spadek ostrości wzroku, zaburzenia widzenia barwnego, ubytki w polu widzenia, ból za gałka oczną, zwłaszcza przy ruszaniu nią. Pacjenci z tymi objawami często trafiają nie tylko do okulistów lecz również do neurologów.

Okulista często na dnie oka nie widzi zmian chorobowych i wówczas zleca dodatkowe badania diagnostyczne.
Do wykonywanych lecz ostatnio zapomnianych badań należy badanie pola widzenia, badanie widzenia barwnego, badanie reakcji źrenic na światło. Z nowoczesnych badań anatomicznych wykonujemy badanie SOCT – dające możliwość pomiaru grubości włókien nerwowych komórek zwojowych (RNFL) oraz grubość samych komórek zwojowych (GCC).

Diagnostyka czynnościowa nerwu wzrokowego to badania potencjałów wzrokowych – PVEP, FVEP lub elektroretinogram wzorcem szachownicy (PERG).

Obecnie choroby nerwu wzrokowego w Poznaniu są stwierdzane z ogromną dozą dokładności, na co wpływa wiele czynników. Poza znakomitym przygotowaniem specjalistów dużą rolę odgrywa także doskonalenie technik diagnostycznych. Dzięki nim możliwe jest jeszcze głębsze wejrzenie w stan oczu człowieka, jak też bardzo złożonych mechanizmów związanych z nerwem wzrokowym. Dzięki temu można stawiać diagnozy z większym prawdopodobieństwem trafności. Za nimi może pójść należyte leczenie, dlatego neurookulistyka na terenie Poznania może pochwalić się rosnącym znaczeniem.

Grupa najczęstszych schorzeń neurookulistycznych to choroby nerwu wzrokowego, w tym zapalenia i neuropatie, oczopląs, zaburzenia ruchomości gałek ocznych, opadanie powiek.

Choroba nerwu wzrokowego pod lupą

Pacjenci mający problemy ze wzrokiem nie zawsze mogą znaleźć pełen zakres pomocy wyłącznie u lekarza okulisty. Choć może on bardzo pomóc w wielu sytuacjach, to istnieją okoliczności medyczne, które niejako wymuszają zwrócenie się w nieco inną stronę. Kompetentna i doświadczona neurookulistka, jaką bez wątpienia jest dr Bernardczyk-Meller, jest w stanie przeprowadzić zaawansowane postępowanie diagnostyczne. Ma ono na celu stwierdzenie, czy objawy wzrokowe nie mają podłoża neurologicznego. Diagnostyka chorób nerwu wzrokowego w Poznaniu, odbywająca się w gabinecie eRetina, jest rzetelna. Na tym jednak się nie kończy.
Stwierdzenie, że istnieje konkretny problem medyczny związany z nerwem wzrokowym, to kwestia kluczowa – wiadomo bowiem, jaki obszar należy poddać leczeniu. Na tym etapie konieczne będzie wdrożenie terapii, która powinna dać pozytywne skutki w postaci usunięcia nie tylko objawów, ale przede wszystkim ich przyczyny. Pod tym względem badania nerwu wzrokowego w Poznaniu są o tyle korzystne, że w zdecydowanej większości przypadków udaje się znaleźć właściwą drogę do wyleczenia przypadłości. W określonych przypadkach proces ten może być dość długi, ale za każdym razem wynika to ze wskazań natury medycznej.

Neurookulistyka w gabinecie eRetina

Schorzenia siatkówki oka czy nerwu wzrokowego należą do najtrudniejszych z punktu widzenia okulistyki. Bardzo ważne jest, aby w toku diagnozowania pacjentów z dużą dozą precyzji określić sfery, w których występują problemy. Obecnie neurookulistyka w Poznaniu jest na tyle rozwinięta, że w gruncie rzeczy zapewnia chorym optymalną opiekę i wsparcie w postępowaniu terapeutycznym. Istnieją także możliwości wykonywania zaawansowanych zabiegów, które nierzadko okazują się najważniejsze w kontekście zapewnienia należytej kondycji zmysłu wzroku.

Diagnostyka chorób nerwu wzrokowego w specjalnych przypadkach

Należy dodać, że choroby nerwu wzrokowego na terenie Poznania występują także u pacjentów specyficznych, którzy mogą być dodatkowo obciążeni innymi dolegliwościami. Dlatego konieczne jest prowadzenie odpowiednio dobranych działań na przykład wobec osób zmagających się z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym. W takich warunkach niezbędne jest dobranie specjalnych rozwiązań, które z jednej strony mają zapewnić chorym efektywne leczenie, a z drugiej nie doprowadzić do jego niepożądanych skutków. Wszystko to jest możliwe wyłącznie przy wsparciu specjalisty.
Jadwiga Bernardczyk-Meller prowadzi praktykę we Wrześni i Poznaniu. Zapraszamy do kontaktu.