Choroby siatkówki/plamki genetycznie uwarunkowane

Choroby siatkówki/plamki genetycznie uwarunkowane 2017-05-29T13:54:27+00:00

Genetyczne choroby siatkówki

Znamy kilkanaście najczęściej występujących chorób plamki/ siatkówki genetycznie uwarunkowanych. Należą do nich:

  • choroba Stargardta,
  • zwyrodnienie barwnikowe siatkówki wraz z zespołem Ushera,
  • zwyrodnienie żółtkowate plamki Besta,
  • rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X,
  • wrodzona ślepota Lebera
  • i inne.

W większości z nich znana jest mutacja genowa odpowiedzialna za powstanie choroby.

Początek objawów klinicznych w tych chorobach jest zróżnicowany. Najwcześniej, bo już w pierwszej dekadzie życia ujawnia się wrodzona ślepota Lebera. W drugiej/trzeciej dekadzie choroba Stargardta czy rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X.

Każda z tych chorób charakteryzuje się pewnymi objawami podmiotowymi zgłaszanymi przez pacjenta, zmianami klinicznymi w obrazie dna oka i odchyleniami w badaniach obrazowych i czynnościowych. Badania elektrofizjologiczne są wykonywane u tych pacjentów celem potwierdzenia diagnozy.