Elektrookulografia

Elektrookulografia 2018-02-21T09:20:18+00:00

ElektrookulografiaBadanie elektrookulograficzne

Jest to badanie czynnościowe wybranej warstwy siatkówki – nabłonka barwnikowego.

Głównym schorzeniem, które jest diagnozowane za pomocą elektrookulografii jest wyrodnienie plamki typu Besta. W chorobie tej dochodzi do nieprawidłowej  akumulacji  żółtych złogów w obrębie nabłonka barwnikowego. Dochodzi do stopniowego powolnego spadku ostrości wzroku, i wówczas pacjenci trafiają do badań diagnostycznych. Jest to choroba genetycznie uwarunkowana, o typie dziedziczenia autosomalnego. Wynik elektrookulografii może być nieprawidłowy u osoby jeszcze bez objawów podmiotowych i przedmiotowych.

Badanie trwała około 40 minut i jest wykonywane po rozszerzeniu źrenic.

Główne wskazania:

  • zwyrodnienie (dystrofia) plamki żółtkowata Besta,
  • zwyrodnienie plamki typu Besta – postać dorosłych,
  • bestrofinopatie,
  • inne zmiany zwyrodnieniowe plamki.

Przeciwwskazania:

  • brak współpracy z pacjentem.