Elektroretinogram stymulowany wzorcem

Elektroretinogram stymulowany wzorcem 2017-05-29T14:49:04+00:00

Badanie PERG

PERG = pattern elektroretinogram – elektroretinogram stymulowany wzorcem.

Jest to badanie z pogranicza oceny funkcji siatkówki i nerwu wzrokowego. Badanie to ocenia funkcję plamki i jednej warstwy siatkówki, jaką jest warstwa włókien nerwowych (RNFL). Aksony tych komórek tworzą nerw wzrokowy (nerw czaszkowy II).

Główne wskazania do tego badania:

  • to spadek ostrości wzroku o niewyśnionej etiologii, kiedy próbujemy ustalić czy ma to związek z uszkodzeniem plamki czy nerwu wzrokowego,
  • podejrzenie neuropatii jaskrowej,
  • neuropatie innego pochodzenie, w tym w przebiegu schorzeń neurologicznych.

Przeciwwskazania:

  • brak współpracy z pacjentem,
  • niektóre postaci padaczki.