Wzrokowe potencjały wywołane

Wzrokowe potencjały wywołane 2018-02-21T09:36:50+00:00

Badanie potencjałów wzrokowych

Potencjał wzrokowy okaBadania czynnościowe nerwu wzrokowego to wzrokowe potencjały wywołane (WPW). Częściej określane są skrótem PVEP (pattern visual evoked potentials), FVEP (flash visual evoked potentials).

U pacjentów z dobrą ostrością wzroku wykonujemy badanie PVEP jako badanie dokładniejsze, u pacjentów z obniżoną ostrością wzroku FVEP, u niektórych pacjentów obydwa badania.

Różnią się one stosowanym bodźcem do stymulacji narządu wzroku. W badaniu pattern jest to biało-czarna szachownica, w badaniu flash- błysk

Główne wskazania:

  • Choroby nerwu wzrokowego
  • Zapalenia nerwu wzrokowego w tym również u pacjentów neurologicznych, ze stwardnieniem rozsianym lub jego podejrzeniem
  • Zanik nerwu wzrokowego częściowy lub całkowity
  • Obniżenie ostrości wzroku o niewyjaśnionej przyczynie
  • Ocena funkcji nerwu wzrokowego u dzieci z dużymi wadami wzroku, niedowidzeniem
  • Psychogenne zaburzenia widzenia
  • Nieprawidłowy obraz tarczy nerwu wzrokowego.

Przeciwwskazania:

  • brak współpracy z pacjentem
  • niektóre postaci padaczki

Badanie wykonuje się bez rozszerzania źrenic, trwa około 15-20 minut.