Zamknięcie naczyń żylnych siatkówki

Zamknięcie naczyń żylnych siatkówki 2017-05-29T15:23:49+00:00

Zakrzep żył siatkówki

To druga, po retinopatii cukrzycowej, w świecie naczyniowa przyczyna spadku ostrości wzroku, prowadząca nawet do ślepoty. Uważa się ze w chwili obecnej w świecie 16.4mln osób cierpi na zakrzep żył siatkówki. Choroba ta ma negatywny wpływ na jakość życia pacjentów. Dochodzi do niej w wyniku zamknięcia przepływu krwi w naczyniach siatkówki. W zależności od lokalizacji tego zamknięcia, wyodrębniamy różne podtypy tej choroby. Jeśli dochodzi do zamknięcia przepływu w pniu głównym naczynia, w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, to mówimy o zamknięciu całej żyły środkowej siatkówki (CRVO – central retinal vein occlusion). Gdy zamyka się jedna z czterech gałęzi naczynia już w obrębie siatkówki, to mówimy o zakrzepie gałązki (BRVO – branch retinal vein occlusion). Zakrzep gałązki występuje 4 x częściej niż zakrzep całego pnia i zwykle powoduje mniejszą utratę widzenia.

Utrata widzenia w zakrzepie żyły środkowej siatkówki jest wynikiem braku perfuzji przez naczynia siatkówki oraz obrzęku siatkówki. Czynnikiem predysponującym do powstawania zakrzepu jest wiek pacjenta, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wady zastawek serca, zaburzenia gospodarki lipidowej.