Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) 2017-08-22T10:03:39+00:00

Zwyrodnienie plamki oka

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest aktualnie najczęstszą przyczyną poważnego obniżenia ostrości wzroku u ludzi powyżej 50 roku życia w krajach rozwiniętych. Choroba ta rozwija się przez kilka lat, początkowo bezobjawowo jako postać sucha. Nie znane są nadal czynniki wywołujące przejście postaci suchej w postać wysiękową, której towarzyszą już pewne objawy kliniczne i spadek ostrości wzroku. Pacjenci mający zwyrodnienie plamki oka zauważają trudności w czytaniu, wykrzywianie się liter, linii tekstu pisanego, by w etapie końcowym widzieć czarną plamę w centralnej części pola widzenia. AMD nigdy nie prowadzi do całkowitej ślepoty, tylko do tzw. ślepoty użytecznej – czyli utraty widzenia z bliska polegającej na niemożności czytania tekstu, odczytania godziny z tarczy zegarowej czy nalania wody do szklanki. Wczesna diagnostyka zmian zwyrodnieniowych daje szanse włączenia terapii mającej na celu zahamowanie procesu chorobowego i zachowanie użytecznej ostrości wzroku do bliży.

Trzecia postać tej choroby, to postać zanikowa AMD. Progresja tej postaci jest zwykle wolna, ale nie ma nadal żadnej dostępnej jej terapii.

W diagnostyce zwyrodnienia plamki oka AMD wykorzystuje się test Amslera, który wykonywany 1x w miesiącu, każdym okiem oddzielnie, może naprowadzić pacjenta na wczesne rozpoznanie tworzących się zmian w obrębie siatkówki.

Test Amslera widziany zdrowym okiem.

zwyrodnienia plamki oka - test Amslera widziany zdrowym okiem

Test Amslera –zniekształcenie kratek i czarna plama w polu widzenia – widziany okiem chorym.

zwyrodnienia plamki oka - test Amslera widziany chorym okiem