Jak często dziecko powinno być badane okulistycznie?

Badanie okulistyczne ze względu na swą specyfikę nie jest obojętne dla dzieci w każdym wieku. Wiadomo, że do badania okulistycznego używamy odpowiedni sprzęt okulistyczny, który zwykle budzi niepokój u małych dzieci i często płacz. Ponadto badanie oczu wymaga zbliżenia do twarzy dziecka co też często niepokoi dzieci. Używanie światła kierowanego na narząd wzroku też nie ułatwia współpracy z dzieckiem podczas badania.

Dlatego też badanie dzieci w każdym wieku należy przeprowadzać we właściwym momencie, a powtarzać je z właściwą częstotliwością.

Pierwsze badanie wzroku u dzieci

Po raz pierwszy badamy dziecko, gdy się pojawiają jakieś objawy – łzawienie, ropienie, czerwone oko, obrzęk okolicy oczu, zez czy nawykowe zamykanie jednego oka.

Kiedy zgłosić się do okulisty z dzieckiem?

Badamy zawsze dziecko kiedy pada podejrzenie, że dziecko słabo widzi, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie fiksuje wzroku na przedmiocie, czy starsze dziecko zbliża tekst czytany do oczu lub podchodzi blisko ekranu telewizora.

Do badania okulistycznego należy też zgłosić się z dzieckiem, jeśli w jego rodzinie występują jakieś wady wzroku czy choroby oczu genetycznie uwarunkowane ( dystrofie siatkówki, zaćma lub jaskra wrodzona, siatkówczak oka).

Sprawdzenie wzroku u dziecka przed pójściem do szkoły

Na pewno każde dziecko powinno być zbadane okulistycznie przed rozpoczęciem nauki w szkole, by ewentualne problemy okulistyczne nie obniżały jego zdolności do nauki i nie powodowały jakichkolwiek wykluczeń społecznych.

Termin badania okulistycznego kontrolnego ustala okulista po wykonaniu badania okulistycznego. Termin ten zależy od objawów i odchyleń stwierdzanych w tym badaniu. W przypadku wady wzroku zwykle badanie kontrolne odbywa się co 6-12 miesięcy, w przypadku zeza lub niedowidzenia częściej, co 3-4 miesięcy. W przypadku chorób zapalnych oczu – ostrych lub przewlekłych termin badania jest ustalany indywidualnie w zależności od ciężkości objawów.

Nie ma wskazań do okresowych powtarzanych badań narządu wzroku u dzieci, które nie mają żadnej wady wzroku i żadnych problemów okulistycznych.

2020-11-24T09:33:53+00:00