Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce jaskry.

Jaskra – poważna choroba oczu, która nie zdiagnozowana we właściwym momencie może spowodować poważny uszczerbek w narządzie wzroku, prowadząc do nieodwracalnej ślepoty włącznie.

Dlatego też diagnostyka jaskry jest niezwykle ważna, zarówno dla pacjenta jak i i lekarza.

Najważniejsze metody diagnostyczne w tej chorobie to pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocena budowy tarczy nerwu wzrokowego, pomiary grubości komórek zwojowych (GCC) i grubości włókien komórek zwojowych (RNFL). Konieczne jest wykonanie badania pola widzenia, by ocenić ewentualne ubytki w nim.

W ostatnich latach rozwój badań elektrofizjologicznych daje możliwości szerszego wykorzystania tych badań w diagnostyce jaskry.

Wykorzystuje się w tym celu badania wzrokowych potencjałów wywołanych (Visual Evoked Potentials VEP), które oceniają całego funkcję nerwu wzrokowego, tzw. funkcję globalną nerwu wzrokowego. Zaburzenia w VEP u pacjenta z jaskrą świadczą zwykle o zaawansowaniu choroby.

Kolejne badanie to pattern electroretinoagrahy (PERG) czyli elektroretinografia wzorcem, która ocenia funkcję komórek zwojowych zlokalizowanych w siatkówce centralnej. Obniżone parametry załamków krzywej PERG potwierdzają obniżoną funkcję komódek zwojowych siatkówki, wynikającą prawdopodobnie z uszkodzenia jaskrowego.

W ostatnich latach pojawiło się kolejne badanie elektrofizjologiczne, oceniające funkcję komórek zwojowych zlokalizowanych w całej siatkówce oka. Nazywa się fotopową odpowiedzią ujemną – Photopic Negative Response (PhNR). Badanie to wymaga podania kropli rozszerzających źrenicę, by wpadające światło do oka pobudzało obszar całej siatkówki. Trwa kliku minut. Zapis pozwala nam ocenić funkcję komórek zwojowych i powiedzieć, że ta funkcja jest prawidłowa czy obniżona. Możemy też ilościowo ocenić stopień tej dysfunkcji. Badanie to jest jakby rozszerzeniem badania PERG, dającym ocenę globalnej funkcji komórek zwojowych siatkówki.

Oczywiście nie wykonujemy badań elektrofizjologicznych u wszystkich pacjentów z jaskrą ale wykorzystujemy te badania u tych chorych, u których mamy pewne wątpliwości diagnostyczne lub trudności w leczeniu choroby. Nowe badanie PhNR znacznie rozszerza wskazania do tej diagnostyki.

Zapraszamy do pracowni Eretina w Poznaniu, gdzie można wykonać badania elektrofizjologiczne u pacjentów z jaskrą.

2023-08-23T10:21:42+00:00