Fotopowa odpowiedź negatywna (PhNR)

Fotopowa odpowiedź negatywna (ang. Photopic Negative Response PhNR) jest kolejnym badaniem elektrofizjologicznym stanowiącym uzupełnienie diagnostyki okulistycznej w schorzeniach nerwu wzrokowego. Standardy tego badania zostały opracowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Elektrofizjologii Klinicznej (ISCEV) kilka lat temu.

PhNR stanowi uzupełnienie badania ERG siatkówki w adaptacji do jasności. Badanie to mówi nam o ogólnej aktywności/ czynności komórek zwojowych siatkówki (GCC) oraz aksonów tych komórek (RNFL). Obniżona amplituda PhNR pojawia się dość wcześnie w chorobach, które dotyczą siatkówki wewnętrznej.

Wskazaniem do wykonywania badania PhNR jest jaskra, zanik nerwu wzrokowego oraz neuropatie niedokrwiennego nerwu wzrokowego. Obniżone amplitudy PhNR występują również w retinopatii cukrzycowej, zamknięciu tętnicy środkowej siatkówki oraz idiopatycznym nadciśnieniu wenątrzczaszkowym.

Do badania źrenica musi być szeroka, by „zebrać” odpowiedź z całej siatkówki a nie tylko siatkówki centralnej, jak ma to miejsce podczas badania PERG. Badanie trwa około 20-30 minut razem z czasem 10 minutowej adaptacji do jasności. Pacjentowi pokazywane są pobudzenia siatkówki/ błyski barwy czerwonej na niebieskim tle.

Wg piśmiennictwa ostrość wzroku, wada refrakcji, stan soczewki i współpraca podczas badania nie wpływają na wynik końcowy badania PhNR.

Należy jednak pamiętać, że zaburzenia siatkówki w obrębie warstw środkowych – w tym dysfunkcja komórek dwubiegunowych będzie wpływać na zapis PhNR.

PhNR jest kolejnym narzędziem diagnostycznym w neuropatiach nerwu wzrokowego, a jaskra jest jedną z najczęściej występujących neuropatii. Jak każde nowe badanie budzi entuzjazm wśród lekarzy i pacjentów. Czas pokaże, czy uzasadniony.

2023-08-23T10:23:30+00:00