Informacje o pacjencie w skierowaniu na badania elektrofizjologiczne

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce należą do badań dodatkowych, uzupełniających. Oznacza to, że nie robimy ich jako badanie podstawowe, tzw. „pierwszego rzutu” lecz po badaniu okulistycznym lub neurologicznym jest ono zlecane do wykonania. Dostarczenie przez pacjenta prawidłowego skierowania ułatwia dobór i wykonanie właściwych badań elektrofizjologicznych narządu wzroku.

Skierowanie oprócz oczywiście imienia i nazwiska pacjenta powinno zawierać datę urodzenia lub wiek pacjenta. W przypadku imion lub nazwisk obcojęzycznych, powinna być też zaznaczona płeć pacjenta, bo niektóre choroby występują np. tylko u mężczyzn. Celowe jest umieszczenie na skierowaniu ostrości wzroku i wady refrakcji.

Bardzo ważne jest zawarcie w skierowaniu do badań elektrofizjologicznych rozpoznania lub jego podejrzenia. Można w ten sposób łatwiej ustalić zestaw najtrafniejszych badań dla danego pacjenta, w danej jednostce chorobowej.

Jeśli lekarz kierujący ma trudności z postawieniem rozpoznania wstępnego, to powinien opisać dolegliwości zgłaszane przez pacjenta lub odchylenia od stanu prawidłowego znalezione podczas badania okulistycznego. Najczęstsze dolegliwości zgłaszane przez pacjentów kierowanych do badań elektrofizjologicznych to spadek ostrości wzroku, światłowstręt, zaburzenia widzenia zmierzchowego, uczucie zawężania się pola widzenia.

Wiadomo, że badania elektrofizjologiczna są czasochłonne. W związku z tym nie zawsze możemy wykonać wszystkie badania podczas jednej wizyty w pracowni elektrofizjologicznej. Czasem też po wykonaniu jednego badania i jego opisania, nasuwa się konieczność wykonania kolejnych badań.

Zarówno kierowanie do badań elektrofizjologicznych powinno się odbywać na wizycie u specjalisty, który stwierdza pewne nieprawidłowości, jak i interpretacja ostateczna wyników badań elektrofizjologicznych też powinna następować łącznie z badaniem podmiotowym, przedmiotowym i wynikami innych badań diagnostycznych pacjenta. Wówczas to wykonane badanie elektrofizjologiczne ma pełną wartość dla lekarza i oczywiście pacjenta.

2018-03-13T09:11:00+00:00