Jak rozpoznać daltonizm u dzieci

Daltonizm to wada wrodzona narządu wzroku polegająca na nierozpoznawaniu częściowym lub całkowitym barw. Osoby te nieprawidłowo rozpoznają barwy zieloną i czerwoną, co prawda potrafią one rozróżnić te dwie barwny, ale widzą je inaczej niż osoby zdrowe. Zdecydowanie częściej (10 razy) daltonizm występuje u chłopców niż u dziewczynek.

W rozwoju fizjologicznym oka, zdrowe niemowlę między 10-12 miesiącem życia widzi i rozróżnia barwy. Oczywiście dopiero pomiędzy drugim, a trzecim rokiem życia dziecko nabiera umiejętności mówienia. Wówczas to pokazujemy dziecku różne kolory i uczymy ich nazw. Zwykle u chłopców te umiejętności występują nieco później niż u dziewczynek, więc podejrzenia, że dziecko nieprawidłowo rozpoznaje barwy pojawiają się około 4 roku życia.

Diagnostyka daltonizmu

U młodszych dzieci, które mają kłopoty z rozpoznawaniem barw i z tego powodu zgłaszają się do okulisty również możemy wykonać badanie widzenia barwnego. W celu sprawdzenia prawidłowego rozróżniania barw pokazujemy dziecku kolorowe kredki prosząc, by dziecko je nazwało. Możne też dziecko poprosić o wskazanie zielonej kredki, czerwonej kredki i obserwować, czy dziecko pokazuje prawidłowo.

Poniższa ilustracja w górnej części pokazuje jak czerwone i zielone jabłko jest postrzegane przez dziecko prawidłowo rozpoznające barwy, natomiast w dolnej części przez dziecko nieprawidłowo rozpoznające barwy.

U starszych dzieci, dysfunkcję tę wykrywamy wykonując badanie na tablicach Ishihary, na których dzieci zdrowe bez trudu rozpoznają „kolorowe cyferki” ukryte na kolorowym tle. Z kolei dzieci z daltonizmem, które w ogólne nie widzą cyfr, widzą tylko niektóre z nich lub ich fragmenty myląc np. cyfrę 8 z cyfrą 3. U starszych dziecku można też wykonywać jeszcze bardziej specjalistyczne testy, które pozwolą nie tylko na jakościową ocenę ale też ilościową. Są to jednak badania pochłaniające dużo czasu i z tego powodu rzadziej wykonywane.

Najczęściej daltonizmowi nie towarzyszą inne rodzaje patologii oka. Musi być jednak różnicowany z zaburzeniami rozpoznawania barw w chorobach genetycznie uwarunkowanych. Dlatego też wszystkie dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozpoznawania barw powinny być przebadane kompleksowo przez okulistę.

2019-02-20T10:33:32+00:00