Jak widzi pacjent z jaskrą?

U pacjenta chorującego na jaskrę należy zwrócić uwagę na 2 aspekty widzenia – widzenie centralne i widzenie obwodowe. Najczęściej widzenie centralne u pacjentów z jaskrą długo pozostaje prawidłowe więc podczas badania ostrości wzroku możemy nie stwierdzić żadnych nieprawidłowości. Pacjent w swoich okularach lub bez nich, jeśli nie ma wady wzroku wszystko widzi, ale tylko na wprost.

Czasem już przy czytaniu mniejszych optotypów, kiedy w jednym rzędzie jest kilka liter lub cyfr możemy zauważyć, że pacjent przy czytaniu przesuwa wzrok lub głowę, by zobaczyć wszystkie optotypy. By stwierdzić zaburzenia widzenia możemy zapytać ile optotypów widzi jednocześnie, nie przesuwając głowy. Jeśli poda mniejszą ilość niż w rzeczywistości, to możemy mieć przypuszczenie, że pacjent ma zawężone pole widzenia.

Wpływ jaskry na pole widzenia

Zmiany w polu widzenia, to zaburzenia dotyczące widzenia obwodowego u pacjentów z jaskrą. Pacjent ma ograniczone, zawężone obwodowe pole widzenia, czyli nie widzi obrazów po boku. Jadąc samochodem, patrząc na wprost może nie widzieć samochodów nadjeżdżających z boku i zauważy je dopiero gdy są one blisko jego osi widzenia na wprost. Poruszając się w nowym terenie, może uderzyć głową w przeszkodę, która jest powyżej lub z boku, bo jej nie widzi.

Niestety ubytki pola widzenia jaskrowe są ubytkami nieodwracalnymi. Ostatnio pojawiły się w piśmiennictwie doniesienia o preparatach wpływających na regenerację komórek zwojowych. Niektórzy pacjenci korzystający z nich zauważają „poprawę pola widzenia”, ale są to na razie pojedyncze przypadki.

Jaskra – kiedy się badać

Podsumowując problemy widzenia pacjentów z jaskrą można powiedzieć, że w większości ci pacjenci dobrze widzą na wprost, a gorzej po bokach i te ubytki w polu widzenia kompensują dodatkowymi ruchami głowy. By nie dopuścić do powstania trwałych ubytków w polu widzenia w przebiegu jaskry, należy badać się okresowo u okulisty, zwłaszcza po 40 roku życia. Należy zaznaczyć, że jaskra jest chorobą bezobjawową – oko nie boli, nie jest czerwone, nie szczypie. Tylko profesjonalne badanie może wykryć jaskrę.

Pacjenci z podejrzeniem jaskry lub nadciśnienia ocznego powinni być badani 1x w roku, pacjenci, u których w najbliższej rodzinie (rodzeństwo, dzieci, rodzice) wykryto jaskrę powinni być kontrolowani 1x na 2-3 lata.

2018-07-26T12:41:45+00:00