Jakich zasad powinien przestrzegać pacjent przychodząc do specjalisty w czasie koronawirusa?

Zasady podczas wizyty u specjalisty w czasie epidemii koronawirusa:

 1. Przychodzimy na wizytę zdrowi, bez objawów przeziębienia.
 2. Powód wizyty powinny stanowić nowe, niepokojące dolegliwości, nie powinniśmy się zgłaszać na wizyty kontrolne, po zapisane leków czy po skierowania.
 3. Prosimy o niezgłaszanie się do gabinetów lekarzy specjalistów osób, które w ciągu ostatnich 2 tygodni wróciły z zagranicy lub miały kontakt z osobami, które wróciły lub są objęte kwarantanna lub są zarażone koronawirusem.
 4. Pacjenci powinni zgłaszać się do gabinetów bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią dzieci czy osoby w zaawansowanym wieku.
 5. Prosimy zgłaszać się punktualnie, by ograniczyć do minimum liczbę pacjentów oczekujących w poczekalni.
 6. Po wejściu do poczekalni należy zdjąć wierzchnie okrycie, powiesić je w wyznaczonym miejscu i umyć ręce ciepłą wodą oraz mydłem i/lub je wydezynfekować w wyznaczonym miejscu. Możemy być również w gabinecie we własnych czystych rękawiczkach jednorazowych i je wyrzuć po zakończonej
 7. Przez cały czas pobytu zachowujemy dystans 1-1,5 metra od innych pacjentów lub pracowników gabinetu.
 8. Zachowujmy higienę kaszlu, jeśli zaczniemy kaszleć. W przypadku pojawienia się objawów przeziębienia, kataru załóżmy maseczkę jednorazową. Używajmy tylko chusteczek jednorazowych, które zaraz wyrzucamy do pojemników z odpadami. Na koniec ponownie umyjmy ręce. Pamiętajmy o konieczności umycia rąk po skorzystaniu z toalety.
 9. W poczekalni i gabinecie lekarskim nie kładźmy na stołach, blatach, krzesłach swoich rzeczy typu telefon komórkowy, portfel, torebka czy siatki. Nie dotykajmy żadnych powierzchni, które mogły być wcześniej dotykane przez inne osoby.
 10. Do gabinetu wchodzimy na konkretne wezwanie przez lekarza.
 11. Starajmy się być skoncentrowanym i słuchać zaleceń lekarza co do zachowania podczas badania.
 12. Na zakończenie wizyty zabierzmy wszystkie swoje rzeczy z gabinetu oraz kartkę z zalecaniami czy innymi ważnymi informacjami.
 13. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie umawiajmy się na kolejną wizytę w recepcji, zrobimy to później lub telefonicznie.
2020-03-23T09:14:19+00:00