Leczenie zeza u dzieci

Zez czyli nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych przy patrzeniu na wprost występuje u dzieci dość często.

Zdarza się zwłaszcza u małych dzieci, poniżej 3-4 roku życia, że jest mylony z pseudozezem czyli pozornym nieprawidłowym ustawieniem gałek ocznych u tych dzieci. To jednak tylko okulista może stwierdzić po pełnym badaniu okulistycznym czy mamy do czynienia z zezem prawdziwym, ukrytym czy pozornym. Okulista też zaleca odpowiednią terapię u tych dzieci.

Jak leczyć zeza u dziecka?

W przypadku zeza jawnego czy ukrytego najczęstszą jego przyczyną będzie wada wzroku czyli wada refrakcji układu optycznego oka. W tej sytuacji odpowiednie leczenie będzie polegało na wyrównaniu wady wzroku za pomocą szkieł korekcyjnych i stałym noszeniu okularów. Ważne jest by te dzieci nosiły okulary stale a nie okresowo. Kontrolujemy u tych dzieci ostrość wzroku w okularach i ustawienie oczu również w okularach. Często dzieci z dużą wadą wzroku nie mają widocznego zeza w okularach, ujawnia się on po zdjęciu okularów ale jest to zjawisko jak najbardziej prawidłowe. Ważne jest by tym dzieciom nie robić zdjęć pamiątkowych po zdjęciu okularów, bo niestety na tych zdjęciach będzie widoczny zez, który nie jest widoczny w okularach.

Leczenie zeza u dzieci poprzez zasłanianie oka

Kolejnym sposobem leczenia zeza u dzieci, gdy towarzyszy mu niedowidzenie jednego oka, jest zasłanianie oka lepszego, lepiej widzącego i stymulowanie oka słabszego, niedowidzącego. Oczywiście to lekarz okulista ustala czas zasłaniania oka i wyznacza terminy kontroli, które muszą się w wyznaczonym terminie odbywać.

Dobre efekty u niektórych dzieci jeśli chodzi o poprawę ostrości wzroku dają ćwiczenia pleoptyczne, prowadzone przez wyszkolone ortoptystki. Czasem te ćwiczenia należy powtarzać kilkukrotnie by utrwalić efekt poprawy ostrości wzroku.

Operacja zeza u dzieci

Ostatnim etapem leczenia zeza u niektórych dzieci, gdy powyższe metody nie odniosły oczekiwanego skutku lub nie było do nich wskazań, jest leczenie operacyjne. Jeśli są wskazania to tego leczenia, to nie należy odwlekać momentu leczenia. Często staramy się wykonać zabiegi operacyjne w 6-7 roku życia, by dziecko poszło do szkoły, w nowe środowisko, już po zakończeniu tego leczenia, z poprawnie ustawionymi oczyma.

Kiedy należy leczyć zeza u dzieci?

Leczenie zeza u dzieci należy rozpoczynać zaraz po jego rozpoznaniu i zakończyć w momencie zalecanym przez okulistę. Zbyt szybkie zakończenie leczenia może skutkować nawrotem objawów i ponownym pojawieniem się zeza.

2020-05-11T08:49:37+00:00