Jak rozpoznać wadę wzroku u dziecka?

Wadę wzroku u dziecka lub jej podejrzenie muszą rozpoznać rodzice, dziadkowie czy bardzo często robią to nauczyciele czyli osoby, które spędzają dużo czasu z dzieckiem i je bacznie obserwują.

Dzieci zwłaszcza małe nie wiedzą, że mogą widzieć źle/ nieprawidłowo więc nie zgłoszą tego nikomu. Dzieci starsze a zwłaszcza młodzież ukrywają często problemy ze wzrokiem, bo nie chcą nosić okularów lub się wstydzą tego faktu.

Rozpoznanie wady wzroku u dziecka, zwłaszcza poniżej 4 roku życia czyli u dzieci zwykle niemówiących jest dość trudne. Gdy rodzice widzą, że dziecko ogląda bajki na ekranie TV zbliżając się do niego, mruży oczy, ustawią głowę pod pewnym kątem do obiektu oglądanego czy zbliża książkę do oczu to zawsze należy podejrzewać wadę wzroku lub inna przyczynę gorszego widzenia. W tych przypadkach wizyta w gabinecie okulistycznym i pełne badanie okulistyczne z podaniem kropli porażających akomodację jest konieczne. Wizyta z małym dzieckiem u optometrysty nie rozwiąże problemu bowiem dziecko nie będzie miało podanych wymaganych kropli do oczu ( np. cylkoftyal, tropicamid czy atropina). Często małe dzieci z wadami wzroku nie lubiąc czytać lub nawet mają problemy w szkole z nauką wynikające ze słabego wzroku. Dziecko z dobrze dobranymi okularami nie rozstaje się, zaczyna ładniej pisać i rysować, chętnie czyta i wzrok mu się nie męczy.

U starszych dzieci i młodzieży gorsze widzenie można zdiagnozować podczas badania ostrości wzroku na tablicach Snellena lub innych optotypach. Badane dziecko nie potrafi przeczytać wszystkich wymaganych z danej odległości optotypów. Młodzież gorzej widzącą również mruży oczy podczas czytania, próbuje się przysunąć do tablicy czy rzutnika z pokazywanymi optotypami. Również w tej grupie wiekowej zalecane jest badanie wady wzroku po porażeniu akomodacji i dobór odpowiednej korekcji okularowej. Młodzież często nie chce recepty na okulary korekcyjne tylko zaraz mówi, że chce nosić soczewki kontaktowe. Uważa się jednak, że każda osoba, która na stałe nosi soczewki powinna mieć też okulary korekcyjne bo czasem warunki miejscowe w oku nie pozwalają na założenie soczewek kontaktowych. A widzieć trzeba dobrze każdego dnia.

Wadę wzroku u dzieci można podejrzewać również wtedy gdy dziecko skarży się na bóle głowy, nasilające się zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Niewyrównane wady refrakcji mogą sprzyjać częstemu występowaniu zapaleń spojówek.

Uważa się, że każde dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole powinno być zbadane przez okulistę pod kątem ostrości wzroku i ewentualnej wady refrakcji. Często wadom wzroku nierozpoznanym towarzyszy niedowidzenie i zez. Czym wcześniej postawimy diagnozę i rozpoczniemy leczenie, tym lepiej dla naszych dzieci.

2022-06-24T16:45:34+00:00