Soczewki kontaktowe – o czym powinienem pamiętać?

Soczewki kontaktowe są alternatywą dla okularów u pacjentów z wadami wzroku. Najczęściej po soczewki kontaktowe sięgają osoby krótkowzroczne lub z astygmatyzmem. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów soczewek kontaktowych, które się różnią się materiałem z którego są zrobione i z tego też wynika różny okres i tryb noszenia soczewek kontaktowych.

Jednodniowe soczewki kontaktowe

Najbezpieczniejsze dla oczu są soczewki jednodniowe ale nie oznacza to, że są one najpopularniejsze. Używamy je tylko przez jeden dzień, zdejmujemy i wyrzucamy. Nie gromadzą się na nich żadne osady ani bakterie, nie są przechowywane w płynach, które też mogą być źródłem zakażenia. Wszystkie inne typy soczewek wymagają starannej pielęgnacji, by w żaden sposób nie stały się źródłem jakichkolwiek dolegliwości.

Dla osób noszących soczewki kontaktowe niezwykle ważna jest higiena rąk poprzedzająca czynność nakładania soczewki i ich zdejmowania. Ręce powinny być zawsze bardzo dokładnie umyte, włączając w to skórę pomiędzy palcami, bowiem tam gromadzi się bardzo dużo bakterii. Osoby noszące na stałe biżuterię na palcach, powinny pamiętać o potrzebie okresowego mycia rąk po uprzednim zdjęciu biżuterii. Nie powinno zakładać się na oko soczewki, która spadła na podłogę lub i inną powierzchnię. W przypadku chwilowego wyschnięcia soczewki kontaktowej, nie wolno stosować śliny do jej nawilżenia.

Czyszczenie soczewek

Osoba nosząca soczewki kontaktowe powinna pamiętać o czyszczeniu mechanicznym soczewki, po jej zdjęciu z oka. Soczewkę należy delikatnie oczyścić palcem, by usunąć z jej powierzchni osady i bakterie. Soczewki powinno się czyścić mechanicznie przez kilkanaście sekund, nawet jeśli w zaleceniach pielęgnacyjnych tego nie ma. Soczewki przechowujemy i płuczemy zawsze w oryginalnych płynach do tego celu specjalnie stworzonych. Płyny te dają gwarancję utrzymania jałowości soczewek, zgodnie z charakterystyką produktu.

Wymiana soczewek kontaktowych

Ważny jest zachowany reżim zmiany soczewek i zastąpienia ich nowymi. Soczewki dwutygodniowe nosimy 2 tygodnie, miesięczne około 4 tygodni. Zawsze należy mieć jedna parę soczewek w zapasie, by w przypadku np. zagubienia soczewki czy jej uszkodzenia mieć nową do założenia.

Powinniśmy też pamiętać by oko przez 1-2 godziny dziennie było bez założonych soczewek, tak by rogówka mogła się należycie odżywić, natlenić i nawilżyć filmem łzowym. W tym czasie należy posługiwać się okularami korekcyjnymi, których moc powinna być również dobrze dostosowana do potrzeb oka.

Kontrola okulistyczna

Ostatnią ważną zasadą prawidłowego używania soczewek kontaktowych są okresowe kontrole okulistyczne, by specjalista ocenił stan powierzchni oka.

Należy pamiętać, że jeśli mamy soczewko kontaktowe na oczach, nie wolno zakraplać do oka innych kropli niż krople nawilżające bez konserwantów. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu czy pojawienia się czerwonego oka podczas noszenia szkieł kontaktowych należy je jak najszybciej zdjąć i udać się po poradę do okulisty.

 

2019-04-01T12:07:14+00:00