Czy trzeba leczyć alergię oczną u dzieci i młodzieży?

Alergia oczna jest dość częstą dolegliwością ze strony narządu wzroku u dzieci i młodzieży.

Typowe objawy alergicznego zapalenia spojówek to – świąd, zaczerwienienie oczu i łzawienie. Wiosna sprzyja występowaniu tego typu dolegliwości ze względu na pojawiające się alergeny w przyrodzie związane z kwitnieniem i pyleniem drzew i krzewów. Często też mogą zmianom oczny towarzyszyć zmiany na skórze o charakterze zmian atopowych, co nasila swędzenie okolicy oczu.

Oczywiście alergię oczną należy leczyć. U większości dzieci skuteczne jest podawanie leków miejscowych antyalergicznych i nawilżających. Jeżeli u dziecka powtarzają się objawy w kolejnych latach, to warto włączyć leki profilaktycznie a nie czekać do wystąpienia objawów.

Nieleczone zapalenia alergiczne powodują duży dyskomfort w oczach dzieci i młodzieży. Ze względu na uporczywe swędzenie pojawią się u dzieci nawyk chronicznego pocierania oczu. Energiczne i długotrwałe pocieranie może prowadzić przebudowy morfologicznej rogówki i powstania w przyszłości ciężkiego powikłania jakim jest stożek rogówki. Pocieranie oczu zwykle brudnymi (nieumytymi) rękoma sprzyja rozwojowi infekcji bakteryjnych w oczach czyli pojawia się dodatkowo ropne zapalenie spojówek. Leczenie wówczas jest bardziej uciążliwe i trwa zdecydowanie dłużej.

Coraz więcej dowodów potwierdza rolę alergii oka jako czynnika ryzyka rozwoju zespołu suchego oka już u dzieci i młodzieży. Alergia oczna, szczególnie ciężka postać zapalenia rogówki i spojówek może wywoływać zmiany polegające na pojawieniu się niestabilności filmu łzowego, zapalenie i uszkodzenie powierzchni oka oraz nieprawidłowości neurosensoryczne w obrębie rogówki.

Oko jest prawdopodobnie najczęstszym miejscem rozwoju alergicznych zaburzeń zapalnych, ponieważ nie ma mechanicznej bariery zapobiegającej wpływowi alergenów, takich jak pyłki, na jego powierzchnię. Rzadko jednak występuje tylko izolowane zapalenie alergiczne spojówek. Wielu pacjentów ma inne kombinacje zaburzeń alergicznych, takie jak zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, astma, pokrzywka lub egzema. Pacjenci ci trafiają do różnych specjalistów, którzy ich leczą. Ale zawsze gdy są problemy z oczyma, powinni trafić do okulisty by ocenił stan narządu wzroku i zalecił jak najlepsze i jak najskuteczniejsze leczenie.

2023-03-15T15:36:38+00:00