Wczesne i późne objawy zakażenia SARS-Cov2 w obrębie głowy i szyi

Setki tysiące osób na całym świecie, które przechorowały infekcję SARS-Cov 2 zgłaszają się do gabinetów okulistycznych opowiadając o swoich dolegliwościach w czasie choroby i bezpośrednio po niej. Pojawia się również wiele doniesień w piśmiennictwie medycznym na ten temat.

Zapalenie spojówek przez SARS-Cov 2

Podczas zakażenia wirusem pojawiają się objawy zapalenia spojówek dające oczom chorych wygląd „szklistych oczu” znanych nam okulistom z epidemii adenowirusowych. Zapalenia spojówek występują głównie u pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. Sporadycznie zapalenie spojówek pojawiało się jako objaw zwiastunowy zakażenia. W piśmiennictwie opisywane są pojedyncze przypadki zapalenia rzekomobłoniastego spojówek, pojawiające się nawet około 20 dnia od początku infekcji.

Nie są opisywane dotąd zaburzenia widzenia, zaburzenia odruchów źrenicznych czy jakiekolwiek zmiany na dnie oka.

Silne bóle głowy podczas zakażenia

Często u chorych występują oprócz bólów mięśniowych całego ciała, w tym też szyi, bóle oczu oraz bardzo silne bóle głowy. Niektórzy pacjenci chorujący na migreny twierdzą, ze bóle głowy podczas infekcji SARS- Cov 2 są silniejsze od jakichkolwiek dotychczasowych bólów głowy. Podczas infekcji pojawia się potrzeba dużej ilości snu, po ustąpieniu objawów choroby pojawia się uogólniona słabość.

Nasilają się objawy suchego oka z typowymi dolegliwościami (uczucie ciała obcego, zaczerwienie oczu, drapanie, pieczenie,) przebiegające ze zmniejszonym wydzielaniem łez potwierdzonym w teście Schirmera.

Suchości oczu może towarzyszyć suchość w jamie ustnej, u niektórych pacjentów tak znacznie nasilona, że aż powodująca utrudnienie połykania suchych pokarmów.

Inne objawy zakażenia SARS-Cov 2

Do innych typowych objawów zakażenia SARS-Cov 2 w obrębie głowy należą upośledzenie węchu – najczęstsze i zaburzenia smaku występujące u nieco mniejszej liczby chorych. Opisywane są również zaburzenia słuchu i szumy uszne, utrzymujące się nawet po ustąpieniu ostrych objawów choroby.

Koronawirusy są wirusami neurotropowymi, a SARS-CoV 2 najprawdopodobniej nie jest żadnym wyjątkiem. Mogą przedostawać się do OUN kilkoma drogami. Koronawirusy mogą infekować zarówno neurony, jak i neuroglej – czy z zaoszczędzeniem tkanek/komórek oka – tego na razie nie wiemy.

Może z czasem znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Na razie bardziej nas nurtuje pytanie, czy widać koniec pandemii? Nie wiemy również na ile trwały wpływ na narząd wzroku będzie miała infekcja SARS-Cov 2 i czy powinniśmy o jej przechorowanie pytać naszych pacjentów.

2021-01-07T09:14:34+00:00