Wysokie ciśnienie w gałce ocznej – zagrożenia i leczenie

Coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie – jakie powinno być prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe. Okazuje się, że pewne wartości ciśnienia prawidłowe dla jednego pacjenta, mogą być nieprawidłowe czyli za wysokie dla innego pacjenta.

Wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego zależy od wielu czynników- od pory dnia, od metody pomiaru, od grubości rogówki. Nawet 2 pomiary ciśnienia u jednego pacjenta, wykonane w odstępie kilkuminutowym mogą się różnić o 2-3 milimetry Hg.

Prawidłowe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego powinny wynosić 16-22 mmHg. Oczywiście nie wszystkie wartości różniące się od tych uważanych za prawidłowe są zaraz patologiczne. Dlatego też dopiero lekarz po analizie ciśnienia i czynników wpływających na pomiar tego ciśnienia może powiedzieć czy dane ciśnienie jest prawidłowe dla danego oka czy też za wysokie.

Podwyższone ciśnienie w gałce ocznej często przebiega bezobjawowo i dopiero pomiar tego ciśnienia mówi nam o patologii. Dlatego też uważa się, że po 40 roku życia, na wizycie okulistycznej powinien być zawsze dokonany pomiar ciśnienia. Jeśli stwierdzimy jakieś nieprawidłowości, to zwykle kontrolujemy na kolejnych wizytach wartości ciśnienia. Jeśli utrzymuje się zawsze podwyższone, to zlecamy dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak pomiar grubości komórek zwojowych siatkówki(GCC) i włókien nerwowych (RNFL) oraz wykonujemy badanie pola widzenia.

Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe wymaga włączenia odpowiedniej terapii. Lekarz po badaniu pacjenta podejmuje decyzję o sposobie leczenia. Nierozpoznanie jaskry ( czyli choroby będącej wynikiem nieprawidłowego ciśnienia wewnątrzgałkowego) powoduje nieodwracalne skutki w gałce ocznej- uszkodzenie i zanik komórek zwojowych siatkówki, skutkujące dla pacjenta powstaniem ubytków w polu widzenia. Nieleczona jaskra prowadzi nieuchronnie w krótszym lub dłuższym czasie do ślepoty oka. Na szczęście w ostatnich 20 latach świadomość profilaktycznych badań okulistycznych znacznie się poprawiła i rzadko trafiają do nas pacjenci, którzy stracili całkowicie widzenie w jednym oku.

Podsumowując około 80% pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym nie ma żadnych objawów ze strony narządu wzroku, co podkreśla wagę badań profilaktycznych. Włączenie odpowiedniej terapii daje szansę na zatrzymanie procesu chorobowego i utrzymanie dotychczasowej funkcji wzroku. Jaskra jest chorobą przewlekłą, czyli zwykle włączenie leków powoduje konieczność stosowania ich do końca życia pacjenta.

2018-03-12T08:44:17+00:00